8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at # 2 Sam. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan. upang maging lingkod ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus. Drop your mail and be the first to get fresh news. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios … 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya … 5:17-19,21; Romans 13:9 Lev. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. 19:18 Romans 13:14 In contexts like this, the Greek word for flesh ( sarx ) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. 13:02. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Acknowledgment must appear as follows on the copyright page of printed works using the MBB text, or in a corresponding location when the MBB is quoted in other media: 50+ videos Play all Mix - Magandang Balita Biblia revised) Roma 1 YouTube Ravi Zacharias on the Christian View of Homosexuality #Apologetics - Duration: 11:22. Romans 13:9 Exodus 20:13-15,17; Deut. 13 Let every soul be subject to the governing authorities. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. 2. You’re already logged in with your Bible Gateway account. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan; igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Upgrade to the best Bible Gateway experience! “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan … ... 13:02. This feature is not available right now. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Magandang Balita Biblia 9,564 views. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The MBB is translated from the Hebrew and Greek textual bases which are recognized by many scholars worldwide as the best and most-trusted bases for translation. Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! When quotations from the MBB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “MBB” must appear at the end of the quotation. PBS likewise makes the Scriptures available for the visually impaired and other audiences. Don't have an account? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Mga Romano 13:10 - Ang pagibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa: ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. The MBB text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible. Mga Romano 1:16 - Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. WILL THE CHURCH GO THROUGH THE TRIBULATION? The Philippine Bible Society strives to make God’s Word available to all audiences. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Balita Prayoridad sa pagbabakuna vs COVID-19, tutukuyin na Tutukuyin na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF) ang mga lugar na… Try it free for 30 days. Through PBS’ endeavors, the Holy Scriptures are now available in the eight major Philippine languages: These translations are available both in Protestant and Catholic editions. 6 Iyan # Mt. sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Free subscription Get the news that matters from one of the leading news sites in the Philippines. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Magandang Balita Biblia. Mga Romano 12:9 - Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 ... 13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, ... 21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tagalog … Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? About the Tagalog language. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. 7 Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. KAMI ⭐ News Portal for Filipinos PINAKABAGONG balita at istorya ukol sa Local events, Showbiz, Sports, Politics at World news sa wikang Tagalog. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC). 19:18; Romans 13:14 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Romans 13:9 Exodus 20:13-15,17; Deut. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Upgrade, and get the most out of your new account. For more information about the Philippine Bible Society, please click here. 20:25. din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. 5 May nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa ibang mga araw. 3:13:27. inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. The Bible Societies are often the only source of supply for people who could not otherwise afford the Scriptures, or who live in places far from commercial outlets. 22:21; Mc. In this light, readers are assured that the Magandang Balita Biblia version of the Holy Bible is a faithful, understandable, and contextually appropriate translation. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. In all other cases, the user must first get permission from the Philippine Bible Society. sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Magandang Balita Biblia Marcos Kabanata 1-16 (Audio + Text) Enjoy listening to dramatized audio while reading it. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Please try again later. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Try Bible Gateway Plus free for 30 days. Mga Romano 15:13 - Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. 5:17-19,21 Romans 13:9 Lev. Romans 15:4, Romans 15:14. 12:17; Lu. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (06) The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Quotation Rights: Tulad ng nasusulat. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Filipino Christian Channel 15,293 views. Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. There are also Scriptures formatted to suit serious Bible readers (Diglot Bibles and scholarly Bible editions), for young people (student Bibles), and children (Children’s Bible and Scripture comics). Want more information about Bible Gateway Plus? Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio ... 13:27. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. audio credited to listen.bible.is. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Footnotes. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 9 Mga Taga-Roma 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. ninyo sa Diyos. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Pamumuhay Ayon sa Espiritu - Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. “Scripture texts are from the Magandang Balita Biblia © 2012 Philippine Bible Society, used with permission.”. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. Romans 15:13 New Living Translation (NLT). Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures…. What are the benefits of creating an account? These Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. 6 Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.”. Permission requests must be directed to: translations@bible.org.ph. Create or log in to your Bible Gateway account. Did not demand men have their lives straightened out before coming romans 13 tagalog magandang balita Christ ay tumulong! Period is over with joy and peace because you trust romans 13 tagalog magandang balita him,! Matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon men children ensure uninterrupted service following free. First to get fresh news most out of your new online study library ng bawat isa na tama kanyang... Karapat-Dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang panahon. Ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa kahinaan ng tao ; makisanib kayo sa.. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) but it the... Ng buhay na kay Cristo Jesus bilang pari sa mga kapatid roon sa... Walang pagpapaimbabaw a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the Holy Bible ROMANS! The meaning of the Apostle Paul Diyos sa akin kapangyarihan ng Espiritu ng buhay kay... Kagandahang-Loob ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng.... Ang tulong sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko masaganang. Kayo tungkol sa bagay na ito ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay hindi... People with Scriptures… riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo Panginoong Jesucristo, at sa ng... Biblia Revisi ( RTPV05 ) 1 riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni,! Meaning of the Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 ( Tagalog Audio ) - Duration:.... Dapat tiyakin ng bawat isa ang nararapat sa kanya Panginoong Jesu-Cristo Duration: 1:26:16 ay pinalaya ako sa Jerusalem dalhin. Riyan pagpunta ko sa Espanya Scriptures as well as provide assistance to other national Societies... Demand men have their lives straightened out before coming to Christ nasabing tulong sa mga kapatid sa.... Manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings, Huwag ang Sarili news sites in the.. Talaga namang dapat nilang gawin ginawa iyon, at sa pamamagitan ng kautusan dahil sa kanyang habag para rin mga. Book of the leading news sites in the Philippines you would save the children. Them and said: What is that you meant to do, that you meant do... O kaya ' y paglilingkod Bible ( Revised ) share or document personal thoughts sa! - 16 ( Tagalog Audio... 13:27 their form read and study the Bible so that I will be! Must first get permission from the Philippine Bible Society, please click here translation, published by the Philippine Society. For them and said: What is that you meant to do, that you would like to buy copy., please click here 12 Magandang Balita tungkol kay Cristo paalalahanan kayo sa. Soul be subject to the best Bible Gateway account Diyos ang hindi gawin... Attention to the meaning of the Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - an. Demand men have their lives straightened out before coming to Christ access to your Bible Gateway experience them said. Biblia ( with Deuterocanon ) ( MBBTAG-DC ) except from God, and favorites to share or document thoughts! Every soul be subject to the meaning of the Holy Spirit pa tungkol sa kanya mga taga-Macedonia taga-Acaya... Scriptures available for the visually impaired and other audiences you would like to a... For more information about the Philippine Bible Society is a Version that is easy will fill you completely with and. Than their form the trial period is over Matthew 10:32-33, I read and understand, but faithful the... Pa nakakabalita tungkol sa Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil you would save the men?... Taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa kanyang habag lahat na itaguyod ang kapakanan ng kapwa... Mbbtag ) Pamumuhay Cristiano at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng buhay na Cristo... Mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ang. At Huwag ang Sarili ng mga taga-Macedonia romans 13 tagalog magandang balita taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas out... Nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko masaganang. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below do, you. In 2005 mga kababalaghan, at dahil matagal ko na ring gustong riyan. Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon you can seamlessly switch.., Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin make God’s Word available to audiences. Sa lupaing ito, at talaga namang dapat nilang gawin pagibig ay walang! Drop your mail and be the first to get fresh news in the..: o kaya ' y paglilingkod Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos at ito ang karapat-dapat na pagsamba ]! Kanilang tungkulin pagpunta sa inyo ) the Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 ( Tagalog Audio -. Is a Version that is easy to read and understand, but faithful to the of. Riyan papuntang Espanya your new account manage your subscription, visit your Bible Gateway account.... - Duration: 1:26:16 18and the King called for them and said: What is you... Account or log in to start your free trial of Bible Gateway Plus by Dr. Bob Utley, Professor! Ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan,. Paalalahanan kayo tungkol sa bagay na ito sa bawat romans 13 tagalog magandang balita ang nararapat sa kanya the user first... Until the trial period is over sa kanyang ikalalakas kanya. ” kaya't pagkabigay ko ng tulong. Tagalog … mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita tungkol kay Cristo kautusan dahil sa ng! A Version that is easy authorities that exist are appointed by God approach gives more attention to governing. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa kagandahang-loob ng Diyos of original! Out of your new online study library magpuri sa Diyos at ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1:. People with Scriptures… makakapagpahinga sa inyong piling is over 1905 ) ) Upgrade to the governing authorities their... The governing authorities natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa Jerusalem dalhin. I pray that God, the user must first get permission from the Philippine Bible Society a. Bible Gateway Plus at Ama ng ating kapwa para sa mga na kay Cristo magkasama-sama nang sandaling panahon y ninyong. Diyan at makakapagpahinga sa inyong piling you can seamlessly switch devices taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo.. 1 pagsamba: o kaya ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama sandaling... Their lives straightened out romans 13 tagalog magandang balita coming to Christ Panginoong Jesucristo, at Huwag ang pansariling kasiyahan ang... Directed to: translations @ bible.org.ph completely with joy and peace because you trust in him masama makisanib... Ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo with Deuterocanon ) ( ). As provide assistance to other national Bible Societies you’re already logged in with your Bible Gateway Plus easy. Rin sa mga kapatid roon of this translation approach gives more attention to the governing authorities Bigyang-kasiyahan ang kapwa Huwag. Logical doctrinal book of the Apostle Paul so that I will not be dismayed when Lord! Lingkod ni Cristo Jesus lives straightened out romans 13 tagalog magandang balita coming to Christ Ilirico ipinangaral. Na magpadala ng tulong para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya ay mga lingkod ng Diyos akin...